Παραγωγή

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή περιλαμβάνει τα συστήματα διαχείρισης των καλλιεργειών τα οποία αναζητούν την αριστοποίηση των εισροών και των εκροών µε στόχο την παραγωγή ποιοτικών και οικονομικά αποδεκτών προϊόντων για το γεωργό και τον καταναλωτή, ενώ παράλληλα διατηρούν και αναβαθμίζουν το περιβάλλον.

Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι:

 • Η μείωση του κόστους παραγωγής με την ορθολογική χρήση όλων των εισροών
 • Η προστασία της υγείας των παραγωγών και των καταναλωτών.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αγορών.

Η ομάδα Παραγωγών Κ. ΑΓΙΑΝΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ αντιλαμβανόμενη τη σημασία της εφαρμογής της ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια της ελιάς είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου GLOΒAL GAP από την καλλιεργητική περίοδο.

«Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο είναι το ελαιόλαδο που λαμβάνεται από τον καρπό της ελιάς αποκλειστικά και μόνο με μηχανικά ή άλλα φυσικά μέσα και κάτω από συνθήκες θέρμανσης που δεν οδηγούν σε αλλαγές στο έλαιο και το οποίο δεν έχει υποβληθεί σε καμία άλλη μεταχείριση εκτός από πλύσιμο, διαχωρισμό, φυγοκέντρηση και διήθηση.»

olive branch

Διαδικασία παραγωγής

Η διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου περιλαμβάνει σχετικά απλές ,αλλά βασικές λειτουργίες. Συνεπώς, κάθε μια από τις λειτουργίες αυτές ,πρέπει να εκτελείται σωστά για να παραλάβουμε ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας. Η επίτευξη λοιπόν ενός υψηλής ποιότητας ελαιολάδου είναι μια αλυσίδα που αρχίζει στο δένδρο και τελειώνει όταν το μπουκάλι φθάσει στον καταναλωτή. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εκείνοι που μετέχουν στην παραγωγική διαδικασία πρέπει να γνωρίζουν καλά την σπουδαιότητα της εργασία τους, αφού αν σπάσει ένας κρίκος της αλυσίδας, δεν θα επιτευχθεί ο τελικός στόχος που είναι όπως είπαμε το extra παρθένο ελαιόλαδο

H ποιότητα του ελαιολάδου επηρεάζεται από τους παρακάτω παράγοντες

 • Ποικιλία
  Η ποικιλία του καλλιεργούμενου ελαιολάδου επηρεάζει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, αφού η ποικιλία καθορίζει το περιεχόμενο των πτητικών ή αρωματικών και φαινολικών ουσιών.

 • Οικολογικό περιβάλλον-κλιματολογικές συνθήκες
  Οι κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του ελαιολάδου π.χ. εξαιρετικά κακές καιρικές συνθήκες όπως παγωνιά, μπορεί να έχουν σοβαρή επίδραση στην ποιότητα του ελαιολάδου και ειδικότερα στον αριθμό των υπεροξειδίων και στο συντελεστή Κ270 Η υγρασία και η ζέστη του φθινοπώρου ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του ελαιοκάρπου δίδοντας λάδια με υψηλότερη οξύτητα.

 • Έδαφος
  Έδαφος, ανάλογα με τον τύπο του, μπορεί να επηρεάσει την οσμή και το άρωμα του ελαιολάδου.

 • Συνθήκες υγιεινής του ελαιοκάρπου
  Για την παραγωγή ελαιολάδου εξαιρετικής ποιότητας πρέπει πρωταρχικά να εξασφαλίσουμε την καλή υγιεινή κατάσταση του ελαιοδέντρου και του καρπού της ελιάς. Η καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών του ελαιοδέντρου με γνωστές μεθόδους και εντομοκτόνα αποτελεί κύριο καθήκον του παραγωγού, ο οποίος πρέπει να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του επιβλέπον γεωπόνου, που έχει οριστεί από την ομάδα, έτσι ώστε το ελαιόλαδο να μη φέρει υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

 • Συγκομιδή ελαιοκάρπου
  Ο χρόνος και ο τρόπος συλλογής του καρπού μπορεί επίσης να επηρεάσει την ποιότητα του ελαιολάδου. Η συγκομιδή γίνεται μόλις μαυρίσει το 50% των καρπών του δένδρου.

 • Μεταφορά ελαιοκάρπου
  Καταστροφή του καρπού μπορεί να προκληθεί και κατά την διάρκεια της μεταφοράς που μπορεί όμως να ελαχιστοποιηθεί αν χρησιμοποιούνται διάτρητα τελάρα αντί για σακιά.