Θεϊκό «'Ολυμπος» - Όραμα & Αποστολή

Όραμα μας είναι να αποτελούμε  την  «Ελαιουργική Δύναμη», δηλαδή:

 • Μία υψηλού κύρους και αξιοπιστίας, φερέγγυας ομάδας ελαιοπαραγωγών,
 • Πρωταγωνιστή του κλάδου μας, με συνεχή, ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική.
Αποστολή μας είναι να δημιουργούμε υψηλής  ποιότητας προϊόντα,
λειτουργώντας με επαγγελματισμό, σεβασμό και υπευθυνότητα.
 • Ο καθένας μας να κάνει καινοτομίες και αλλαγές στον τρόπο σκέψεως και λειτουργίας του.
 • Να βάλει νέους και υψηλούς στόχους δημιουργίας για τον εαυτό του.
 • Να αυξήσει:
  • Ενσυνείδητη πειθαρχεία και σοβαρότητα.  Αισιοδοξία
  • Αυτοπεποίθηση Ακεραιότητα  Αξιοπιστία  και Ανταγωνιστικότητα.
  • Διαφάνεια  Ευελιξία  Ειλικρίνεια και Εμπιστοσύνη.
  • Υπομονή  και Επιμονή.
  • Τεχνογνωσία  Συνέπεια και Προσήλωση στην Ποιότητα.
  • Πρωτοβουλία και Ομαδικότητα.

Όλα αυτά επιτυγχάνονται με πολύ σκληρή δουλειά για αυτό λέμε: 
Δημιουργικότητα = Εργατικότητα.